Travel Tech เทรนด์ธุรกิจเดินทางกับเทคโนโลยี

ธุรกิจการเดินทางและท่องเที่ยวในประเทศไทยกำลังกลับมาคึกคักอีกครั้ง แต่ที่น่าสนใจคือ ในปัจจุบัน “เทคโนโลยี” ได้เข้ามีขับเคลื่อนและเปลี่ยนผ่านธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน

“Travel Tech” หรือ เทรนด์ของการพัฒนาเทคโนโลยีในธุรกิจท่องเที่ยวกำลังเติบโตอย่างน่าสนใจ รองรับความต้องการเดินทางที่จะกลับมาขยายทั่วโลก มีธุรกิจธุรกิจกลุ่มใดที่เกี่ยวข้องกับ Travel Tech บ้าง?

1. ผู้ให้บริการที่พัก การจองที่พักผ่านระบบออนไลน์ที่อำนวยความสะดวกแก่นักเดินทาง ที่สามารถเปรียบเทียบราคา จองที่พักล่วงหน้า รับฟังความเห็นของผู้ที่เข้าพักมาก่อนหน้า เป็นต้น นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมแล้วที่พักรูปแบบใหม่มีการเติบโตขึ้น เช่น ที่พักในแบบ Home Sharing ที่ผู้เป็นเจ้าบ้านเปิดให้บริการเช่าพัก ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ ตัวอย่างผู้ให้บริการธุรกิจใน 2 กลุ่มนี้ได้แก่ บริษัท Airbnb Agoda และ Booking.com
2. ธุรกิจสายการบินและเช่ารถ เป็นธุรกิจได้ประโยชน์ควบคู่ไปกับการเดินทาง และสามารถแพ็คเกจไปพร้อมกับการจองที่พักได้ ธุรกิจผู้ให้บริการจองสายการบินและรถยนต์จะได้ประโยชน์  (บริษัท Booking Holding ให้บริการนี้)
3. ธุรกิจ Payment ผู้ให้บริการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็จะได้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายในระหว่างการเดินทาง รวมถึงจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน โรงแรมพี่พัก ร้านอาคาร สินค้าต่างๆ  ผู้ให้บริการในธุรกิจนี้ที่จักกันดีคือ บริษัท VISA และบริษัท Mastercard
4. ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต การเดินทางเพื่อทำงานและท่องเที่ยวพร้อมกัน การทำงานที่ไหนก็ได้ (Work from anywhere) เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด ความต้องการใช้อินเต็มเน็ต ซอฟแวร์ การสื่อสารต่าง เพื่อการประชุมและการทำงานอนไลน์จะมีมากขึ้นตามไปด้วย

นอกจากนี้ยังมีเทรนด์การเดินทางในรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น การเดินทางท่องเที่ยวและมาเพื่อสุขภาพและความงาม Wellness Tourism เทรด์การท่องเที่ยวเพื่อทานอาหารและช็อปปิ้ง ธุรกิจผู้ให้ประกันการเดินทางจะได้ประโยชน์ รวมถึงธุรกิจโฆษณาออนไลน์ เป็นต้น

แม้ว่าโดยภาพรวมของการเดินทางทั่วโลกจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นเรื่อยๆ แต่เนื่องจากโควิด-19 ที่ระบาดเป็นเวลานาน อาจมีผู้ให้ด้านธุรกิจด้านการเที่ยวที่กระทบยังไม่ฟื้นกลับมาเต็มที่ และประเด็นด้านเศรษฐกิจที่เริ่มมีความเปราะบาง อาจทำให้คนประหยัดลดค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวเดินทางมากขึ้น แต่อย่างไรการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและดำเนินธุรกิจเป็นธรรมชาติของมนุษย์ แนวโน้มของคนที่มีกำลังใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวยังคงมีสูง ประเทศต่างๆจะเริ่มกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ ดังนั้นเทรนด์ของการท่องเที่ยวและธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมีโอกาสที่จะเติบโตและเกิดแข่งขันมากขึ้น  ประเทศไทยคือหมุดหมายของการเดินทางมาท่องเที่ยวของทั่วโลก เป็นโอกาสในการต่อยอดยกระดับการสร้างการเติบโตได้ด้วยจุดแข็งโอกาสของประเทศไทยที่มี

งานไทยเที่ยวไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของ Travel Tech กลุ่มสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมกับ Platform หรือ Digital Tourism ของกลุ่ม Startup ที่จะมาช่วยเติมเต็มให้การท่องเที่ยวเป็นเรื่องง่ายๆ ด้วยปลายนิ้วสัมผัสจากแอปต่างๆ มาร่วมโชว์นวัตกรรมภายในงาน

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงาน ติดต่อ โทร. 02 307 8555 หรือ add Line OA : @pkexhibition

ขอบคุณข้อมูลจาก bangkokbiznews.com