มาตรฐาน SHA มาตรฐานเพื่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ยุคใหม่

           กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดำเนินโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ซึ่งเป็นโครงการเพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ (New normal) เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการด้านสุขอนามัย

           SHA จึงเปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการแพร่งระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขเป็นหัวใจหลัก ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้สินค้าและบริการนั้นๆ

นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาสถานประกอบการกว่า 15,000 รายการ จาก 10 ประเภทสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ยานพาหนะ บริษัทนำเที่ยว สุขภาพและความงาม ห้างสรรพสินค้า กีฬา สถานที่จัดกิจกรรม/ประชุม/โรงละคร ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ ที่ได้รับมาตรฐาน SHA และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thailandsha.com

            งานไทยเที่ยวไทย มีผู้ประกอบการท่องเที่ยวจำนวนมากที่ได้รับมาตรฐานเครื่องหมาย SHA มาออกบูธ และมีตราสัญลักษณ์ตั้งโชว์ภายในบูธ สร้างความมั่นในในมาตรฐานการรักษาความสะอาดเพื่อให้ผู้ชมงานพิจารณาตัดสินใจซื้อ
ขอบคุณบทความและข้อมูลจาก https://thai.tourismthailand.org