ซื้อทัวร์อย่างไรให้ปลอดภัย

เคล็ดลับการซื้อแพ็คเกจทัวร์ในงานไทยเที่ยวไทยให้ปลอดภัยจากการหลอกลวง ผู้จัดงานมีวิธีการตรวจสอบง่ายๆ 5 อย่าง ได้แก่ 

1. ตรวจสอบหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง 

2. สอบถามหรือหาข้อมูลจากผู้ที่เคยใช้บริการมาแล้ว 

3. ดูความเหมาะสมของราคาและคุณภาพ 

4. ตรวจสอบผลงานของบริษัทหลายๆ ช่องทางจากสื่อโซเชียลต่างๆ 

5. จัดเก็บหลักฐานการซื้อขายผู้ติดต่อ และตรวจสอบกับบริษัทอีกครั้งหากชำระเงินโดยตรง เป็นต้น