นับตั้งแต่ พ.ศ. 2520 เป็นต้นมาเป็นเวลาหลายสิบปีที่ธุรกิจงานแสดงสินค้า (Exhibition/Trade Fair) ได้เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย และมีบริษัทผู้จัดงานแสดงสินค้ามืออาชีพ (Professional Exhibition Organizer) หรือ PEO เกิดขึ้นมากมาย

บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2545 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในบริษัทผู้จัดงานแสดงสินค้ามืออาชีพที่มีความโดดเด่นอย่างมากในธุรกิจนี้ ด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานแสดงสินค้ามากมาย รวมกว่า 100 โครงการ

บริษัทฯ เคยได้รับความไว้วางใจให้บริหารและจัดงานแสดงสินค้าสำคัญๆ ทั้งในและต่างประเทศหลายงาน ได้แก่ ASEAN Tourism Forum, Laos International Travel Mart, Youth Travel Mart, Thailand Building & Housing Fair ฯลฯ และหนึ่งในผลงานของเราที่ภูมิใจนำเสนอมากที่สุดคือ งานไทยเที่ยวไทย (Discovery Thailand Travel Fair)

งานไทยเที่ยวไทย เป็นมหกรรมแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี รวมกว่า 70 ครั้ง ในการจัดงานแต่ละครั้ง จะมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวหลายประเภท เช่น โรงแรม รีสอร์ท ทัวร์ รถเช่า สายการบิน สปา ฯลฯ เข้าร่วมแสดงงานเป็นจำนวนมากหลายร้อยบูธ มีผู้เข้าชมงานจำนวนมากหลายแสนคน และมียอดเงินสะพัดจากการขายสินค้าท่องเที่ยวหลายร้อยล้านบาท ได้รับรางวัลดีเด่นและบันทึกจากสื่อมวลชนว่าเป็น “หนึ่งในงานแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของไทย”

ปัจจุบัน บริษัทฯ ขยายกิจการจัดงานแสดงสินค้าขึ้นอีกหลายโครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ไทยเที่ยวนอก Travel Tech พาหมาเที่ยวดะ ท่องเที่ยววิถีชุมชน ฯลฯ รวมถึงจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์ขึ้นมา ชื่อว่า “ไทยเที่ยวไทยโก” ต่อยอดความสำเร็จจาดธุรกิจออฟไลน์ของงานไทยเที่ยวไทย

Organizer