สร้างแบรนด์งานไทยเที่ยวไทยอย่างไรให้สำเร็จ

พี.เค. เอ็กซิบิชั่น เผยกลยุทธ์การสร้างแบรนด์งานไทยเที่ยวไทยอย่างไรให้สำเร็จ อาศัยองค์ประกอบการจัดการ โดยแบ่งเป็น 3 ทีม ได้แก่ ทีมวางแผน R&D ทีมการตลาด (Marketing) และทีมการสื่อสารมีเดีย (Communication) ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) สร้างเป็นแบรนด์งานไทยเที่ยวไทยอันโด่งดัง ต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปีในวงการเอ็กซิบิชั่นของไทย ได้แก่

  1. การวิเคราะห์และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (ทีมวางแผน R&D)
  2. การสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ (ทีมการตลาด)
  3. การวางจุดยืนของแบรนด์ (ทีมการตลาด)
  4. การสร้างโลโก้และสโลแกน (ทีมสื่อสารมีเดีย)
  5. การสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (ทีมการตลาด)

ซึ่ง 5 วิธีการเหล่านี้ ทีมงานไทยเที่ยวไทย นำมาผสมผสานขึ้นมาเป็นกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ของงานให้สำเร็จตลอดทุกครั้ง