ประชุม..เที่ยว เรื่องเดียวกัน

         ธุรกิจไมซ์ (MICE) กำลังได้รับความสนใจจากนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก อย่างเช่นประเทศไทย

          นอกจากธุรกิจไมซ์ จะส่งผลโดยตรงกับธุรกิจการท่องเที่ยวแล้ว ยังสามารถช่วยกระจายรายได้ไปยังธุรกิจอื่นๆได้อีกภายในตัว ซึ่งถือเป็นการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีจากการช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับบุคลากรภายในประเทศด้วยกัน และที่สำคัญเป็นการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีศักยภาพอีกด้วย ซึ่งมีทั้งหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เช่น หน่วยงานการเที่ยว องค์กรรับจัดงานอีเว้น ศูนย์จัดการประชุม โรงแรม ร้านอาหาร และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ประชาสัมพันธ์ ร้านดอกไม้ สถานที่จัดงาน เป็นต้น

          แนวคิดใหม่ที่ ททท. ถึงบ่อย คือ “ประชุม..เที่ยว เรื่องเดียวกัน” เป็นการเชื่อมโยงการจัดประชุมและการท่องเที่ยวมาผนวกเข้าด้วยกัน โดยดึงดูดให้นักเดินทางโดยเฉพาะกลุ่ม MICE เดินทางเข้ามาประชุม จัดสัมมนา ดูงาน และมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มเข้าไปด้วย เพราะหลายจังหวัดในประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ งานเทศกาล ประเพณีต่างๆ ให้สัมผัสตลอดทั้งปี และยังมีความพร้อมทางด้านที่พัก โรงแรม ศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง ที่สามารถรองรับการมาเยือนของนักเดินทางกลุ่ม MICE ได้ครบครัน 

            งานไทยเที่ยวไทย ให้ความสำคัญกับกลุ่มธุรกิจไมซ์ โดยเฉพาะโรงแรม รีสอร์ท และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีห้องประชุมหรือโซนการจัดประชุมภายใน (Meeting & Convention) จะเห็นได้ว่ามีผู้ชมงานหลายรายในรูปแบบองค์กร (Corporate) ฝ่ายบุคคล ฝ่ายจัดซื้อ มาเดินเลือกซื้อแพ็คเกจสถานที่ท่องเที่ยวประเภทไมซ์ เพื่อหาสถานที่เตรียมจัดประชุมหรือวางแผนทำกิจกรรมภายในองค์กรตัวเองให้กับพนักงานไปประชุมและเที่ยวพร้อมกัน

             ผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ที่สนใจออกบูธ ติดต่อผู้จัดงาน บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเมนท์ จำกัด โทร. 02 307 8555