การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิม

            การท่องเที่ยวฮาลาล หรือการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิม (Muslim Friendly) เป็นแนวคิดใหม่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ ซึ่งจะขยายผลถึงการขยายตลาดสินค้าฮาลาลอื่นๆ ด้วย นำไปสู่การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

             ปัจจุบันตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ และเป็นที่จับตามองจากทั่วโลกที่จะสร้างรายได้ตรงสู่กลุ่มตลาดการท่องเที่ยว ประชากรชาวมุสลิมทั้งหมดทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 1.6 พันล้านคน (หรือเป็น 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดทั่วโลก) และมากกว่า 240 ล้านคนในกลุ่มประเทศอาเซียน ถือว่าเป็นกลุ่มตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ มีประเทศอินโดนิเซีย มาเลเซีย และบรูไน ถือได้ว่าเป็นกลุ่มตลาดหลัก Inbound ของไทย รวมถึงพี่น้องมุสลิมคนไทยที่อาศัยอยู่ทางภาคใต้ 14 จังหวัดอีกหลายล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว Domestic ที่มีกำลังซื้อสูง สามารถเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวได้ทั่วประเทศ   

            งานไทยเที่ยวไทย เห็นความสำคัญกับตลาดท่องเที่ยวฮาลาล หรือการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิม (Muslim-friendly) จะเห็นได้ว่ามีโรงแรม รีสอร์ท สถานที่ท่องเที่ยว และร้านอาหาร หลายรายมาร่วมงานตลอดทุกครั้ง โดยจะตั้งโชว์ตราสัญลักษณ์ฮาลาล (Halal) เด่นชัดภายในบูธ และพิมพ์ตราสัญลักษณ์ฮาลาล ลงในโบร์ชัวร์โฆษณา เพื่อแสดงการรับรองและพร้อมต้อนรับพี่น้องชาวมุสลิม

             ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่มีตราฮาลาลรับรอง รวมถึงมีความเป็นมิตรกับชาวมุสลิม (Muslim-friendly) สนใจออกบูธ ติดต่อผู้จัดงาน บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด โทร. 02 307 8555 ต่อ 5000