ททท. เสนอทิศทางการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยว ปี 2567 ตั้งเป้ารายได้ 3 ล้านล้านบาท

          นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวในปี 2567 ได้วางแผนกระตุ้นตลาดต่างประเทศด้วย 5 ทิศทางหลัก ได้แก่ เสริมภาพลักษณ์แบรนด์ท่องเที่ยวไทยด้านความยั่งยืนและใช้เป็นจุดขายใหม่ของประเทศไทย เปิดตลาดคุณภาพใหม่ ให้ท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี แสวงหาคู่ค้ารายใหม่และขยายความร่วมมือกับคู่ค้ารายใหญ่ในเวทีโลก ขยายการเดินทางเชื่อมโยงทางบกเข้าถึงประเทศไทย และใช้ Digital Content เสริมพลังทางการตลาด
          ในส่วนของตลาดในประเทศ ได้กระตุ้นให้ท่องเที่ยวไทยทันที เพิ่มความถี่และการกระจายตัวท่องเที่ยวหลากหลายพื้นที่มากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและนําเสนอสินค้าเชิงประสบการณ์ผ่านอัตลักษณ์ของ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ
          ททท. ตั้งเป้าหมายอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2567 ผลักดันรายได้ในระดับใกล้เคียงกับรายได้ ที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยได้รับในปี 2562 ก่อนสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโควิด-19 บนพื้นฐานของสถานการณ์ท่องเที่ยวที่มีปัจจัยเอื้ออำนวยในทุกด้าน จะมีรายได้จากการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 3 ล้านล้านบาท
ข้อมูลข่าวและที่มา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย