เทรนด์การท่องเที่ยวแบบหมู่คณะจะกลับมา

                   ผลสำรวจงานไทยเที่ยวไทย ปี 2566 ตลอด 4 ครั้งที่ผ่านมา จากแบบสอบถามผู้ชมงานรวม 500 คนในงานแต่ละครั้ง พบว่า ในปี 2567 เทรนด์การท่องเที่ยวกับเพื่อนและครอบครัว เริ่มจะกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง โดยกว่า 80% ของนักท่องเที่ยววางแผนที่จะไปเที่ยวกันภายในครอบครัวพ่อแม่ลูก (Family Tourism) และอีก 52% ได้ขยายวงการท่องเที่ยวโดยมีการเดินทางร่วมกับญาติ รวมถึงเพื่อนอีกด้วย ซึ่งการท่องเที่ยวกับครอบครัวจะเกิดขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง