งานไทยเที่ยวไทย รักษ์โลก No Plastic Bags

                งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 69 ร่วมสนับสนุนโครงการเที่ยวรักษ์โลก (Think Green) รณรงค์การเลิก/ลด ใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้ง พร้อมลดใบปลิวแจก เปลี่ยนมาเป็น QR Code เพื่อลดปริมาณขยะภายในงาน แฟนคลับพบกันที่งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ 29 ก.พ. – 3 มี.ค. 2567 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์