โรงแรมยุคใหม่มุ่งสู่ Green Hotel ใช้พลังงานคุ้มค่า ลด Waste ลดโลกร้อน

               อยากเปลี่ยน ต้องปรับ! ปัจจุบันแนวคิด ‘Green Tourism’ กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่เพียงมอบความสะดวกสบาย อาหารที่ดีต่อสุขภาพ และความร่มรื่นตามธรรมชาติ แต่ยังช่วยลดโลกร้อน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

              ‘บันดาหยา รีสอร์ท’ คือหนึ่งในโรงแรมตัวอย่างในการปรับตัวสู่ Green Hotel ที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นโรงแรมยั่งยืน เพื่อแสดงให้เห็นว่าไลฟ์สไตล์ Eco-Living การใช้ชีวิตเป็นมิตรกับชุมชนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นถึงไลฟ์สไตล์ Eco-Living การใช้ชีวิตคือสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ ไม่เพียงช่วยประหยัดพลังงาน และทรัพยากร แต่ยังมีส่วนร่วมในการช่วยทะนุถนอมสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย (อ่านลิงก์บทสัมภาษณ์  https://www.bangkokbanksme.com/en/green-hotel)

              จากบันดาหยาโมเดล งานไทยเที่ยวไทย สรุปเป็น 5 แนวทาง สู่การปรับเป็นธุรกิจโรงแรมสีเขียว และสร้างการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ดังต่อไปนี้

              1.เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า

              2.เปลี่ยนขยะอาหารเป็นพลังงานชีวภาพ

             3.สร้างระบบบ่อบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร

             4.จัดทริปท่องเที่ยวโดยแทรกกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

             5.เลือกใช้ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก

                      สถานการณ์โลกร้อนเริ่มก่อตัวจาก Climate Change มาเป็น Crisis Change หรือภาวะวิกฤตทางอากาศทั่วโลก ถึงเวลาแล้วที่ทุกธุรกิจต้องปรับตัว ซึ่งการเปลี่ยนแปลง หรือ Change คือทางรอด การปรับเปลี่ยนมาเป็นธุรกิจสีเขียว (Green Business) เป็นโมเดลเพื่อความยั่งยืน        

ที่มาบทสัมภาษณ์ : ธนาคารกรุงเทพ