กิจกรรมกล่องสุ่มรับโชคแพ็คเกจเที่ยว ฟรี!

* เงื่อนไขและรายละเอียดกิจกรรมกล่องสุ่มรับโชคฟรี!

  1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่แอดไลน์ @thaiteawthaigo และกดทักไอคอน กล่องสุ่มรับโชค
  2. จำกัด 1 สิทธิ์สุ่มรับกล่องสุ่ม / 1 LINE ID เท่านั้น
  3. ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 27 สิงหาคม 2566 เวลา 23.59 น.
  4. สุ่มหาผู้โชคดีและประกาศรางวัล ในวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. ผ่านทางไลน์ @thaiteawthaigo
  5. ของรางวัลมีจำนวนจำกัด
  6. บริษัทมีสิทธิ์ในการมอบของรางวัลสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ที่ทำตามเงื่อนไขต้องถูกเท่านั้น
  7. กรณีมีข้อพิพาทหรือโตแย้ง คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
  8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. บริษัทขอสงวนสิทธิในพิจารณารางวัลสำรองไว้ ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับรางวัล และไม่สามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่ผู้จัดกิจกรรมกำหนดไว้